Giỏ hàng

Hướng dẫn cài đặt CH Google Play trên Windows 11

Windows 11 bắt đầu cho phép người dùng sử dụng ứng dụng Android trên hệ điều hành. Tuy nhiên vẫn có một số hạn chế khi hiện tải chỉ có một số ứng dụng Android được tải thông qua Amazon AppStore. Nhà phát triển ADeltaX hiện đã quản lý để mở khóa hỗ trợ Cửa hàng Google Play bằng cách thực hiện các thay đổi đối với Hệ thống Windows Subsystem dành cho Android. Để cài đặt được CH Play khá phức tạp đối với người mới nên các bạn cân nhắc nhé.

Hướng dẫn cài đặt cửa hàng Google Play trên Windows 11

Đầu tiên bạn cần tải xuống Hệ thống Windows Subsystem cho Android tại đây, cài đặt Hệ thống con Windows Subsystem cho Linux (2) và bạn tải xuống Ubuntu từ Microsoft Store.

Chạy các lệnh sau trong Ubuntu terminal:

 • sudo apt-get update
 • sudo apt install unzip lzip

Tới mục OpenGApps và tạo gói cấu hình bằng lệnh sau:

 • Platform: x86_64.
 • OS: Android: 11.
 • Variant: Pico on OpenGApps

Tải xuống 7Zip và giải nén .msixbundle của Hệ thống Windows Subsystem dành cho Android và xác định vị trí msixbundle tương thích với cấu hình máy tính của bạn. Giải nén msixbundle thứ hai vào một thư mục khác và xóa các tệp này appxblockmap, appxsignature, content_types và appxmetadata.

Trong Ubuntu terminal, hãy chạy lệnh sau

 • git clone https://github.com/ADeltaX/WSAGAScript
 • cd WSAGAScript/\#IMAGES
 • mv /mnt/path-to-extracted-msix/*.img .
 • cd ../\#GAPPS
 • cp /mnt/path-to-downloaded-gapps/*.zip .

Lệnh trên sẽ tải xuống các tệp cần thiết để chạy tập lệnh WSAGA. Trong lệnh, WSL sẽ đi theo đường dẫn tương tự như Windows sau kí tự / mnt /. Ví dụ: / mnt / c / users sẽ là thư mục c: \ users.

Sau khi chạy các lệnh trên, hãy chạy quyền thực thi cho các tập lệnh

 • cd..
 • sudo chmod +x extract_gapps_pico.sh
 • sudo chmod +x extend_and_mount_images.sh
 • sudo chmod +x apply.sh
 • sudo chmod +x unmount_images.sh

Bây giờ thay đổi thư mục gốc trong VARIABLES.sh bằng cách sử dụng lệnh “pwd” và ghi lại kết quả đầu ra. Chạy lệnh sau trong đó VARIABLES sẽ là đầu ra của lệnh trước đó (pwd):

 • nano VARIABLES.sh

Và cuối cùng, hãy chạy các lệnh sau:

 • sudo ./extract_gapps_pico.sh
 • sudo ./extend_and_mount_images.sh
 • sudo ./apply.sh
 • sudo ./unmount_images.sh

Để sao chép hình ảnh WSA đã sửa đổi, hãy chạy lệnh sau:

 • cd \#IMAGES
 • cp *.img /mnt/path-to-extracted-msix/

Nếu bạn làm theo các bước trên một cách chính xác, bạn sẽ có thể đăng ký hình ảnh đã sửa đổi. Để đăng ký, hãy bật chế độ nhà phát triển trong WSA và chạy Add-AppxPackage -Register path-to-extract-msix \ AppxManifest.xml

Hệ thống con Windows Subsystem dành cho Android giờ đây sẽ cài đặt các ứng dụng và tệp cần thiết cho Cửa hàng Play.

Để đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn, hãy sao chép tệp hạt nhân từ Github và thay thế tệp hạt nhân bên trong thư mục công cụ của msix đã giải nén (WSA sẽ không chạy trong nền).

Sau khi hoàn tất, hãy nhập adb shell và chạy lệnh sau

 • su
 • setenforce 0

Mặc dù hướng dẫn có sẵn nhưng nó không dành cho người mới bắt đầu và tốt hơn hết bạn nên đợi công cụ của bên thứ ba tự động hóa toàn bộ quy trình.

bình luận trên bài viết “Hướng dẫn cài đặt CH Google Play trên Windows 11

Viết bình luận